SÄLJ OCH LEVERANSVILLKOR - SVERIGE

Giltighetstid

Våre priser gäller under normala förhållanden 2015-01-01 -- 2015-06-13. Under extrema ändringar i växelkurs och/eller priser på råmaterial förbehåller vi oss rätten att justera våra priser. Priserna är exklusive moms

Minimiorder för nya kunder

15 000 kr

Leveransvillkor

Vi debiterar frakt på alla leveranser (även restorder) inom Sverige. Fraktkostnaden är alltid 5 % av fakturavärdet, dock lägst 75 kr.

Betalningsvillkor

30 dagar netto efter godkänd kreditkontroll. Vid otillfredsställande kreditvärdighet levererar vi mot förskott. Dröjsmålsränta 10% debiteras obetalda fakturor efter förfallodatum.

Transportskador

Vid eventuell transportskada måste detta anges påtransportbolagets fraktkvittens vid mottagande avleverans, och därefter anmälas till Watt&Veke.

Reklamationer

Reklamationer på godset skall anmälas till Watt&Veke senast 8 dagar efter mottaget gods.

Reservation

Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Färger i katalogen är inte exakta. Mindre skillnader i design kan även förekomma. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering.

 

 

TERMS AND CONDITIONS - EXPORT

Validity

The prices are valid under normal conditions 01/01/15 -- 13/06/15. We reserve the right to modify prices in case of extreme changes in currencies and/or price increase of raw materials.Prices do not include VAT.

Minimum order new customers

EUR 1 500 / SEK 15 000

Delivery terms

Transportations fees for Europe:
order value < EUR 300 EUR 35
order value EUR 300-800 EUR 60
order value EUR 800-1 200 EUR 80
order value > EUR 1 200 Free delivery

Transportations fees for Norway/Denmark:
order value < SEK 3000 SEK 350
order value SEK 3 000-8 000 SEK 600
order value SEK 8 000-12 000 SEK 800
order value > SEK 12000 Free delivery

Export custom declaration cost SEK 200 will be added on all Norwegian delivereries.

Orders outside Scandinavia are delivered ex-works Eskilstuna, Sweden.

Payment terms

Payment in advance.

Damages during transport

In case of damage during transport, this must bestated on the delivery receipt upon receival, and thenreported to Watt&Veke.

Complaints

Complaints about goods should be reported to Watt&Veke within 8 days of delivery.

Reservations

With reservations for stockouts and printing errors.The colours in the catalogue are not exact and theremay be minor differences in design. We reserve theright to make changes to prices without advance notice.