SÄLJ OCH LEVERANSVILLKOR - SVERIGE

Giltighetstid

Våre priser gäller under normala förhållanden 150615 - 151231. Priserna är exklusive moms.

Minimiorder för nya kunder

10 000 kr

Leveransvillkor

Vi debiterar frakt på alla leveranser (även restorder) inom Sverige. Fraktkostnaden är alltid 5 % av fakturavärdet, dock lägst 75 kr.

Betalningsvillkor

30 dagar netto efter godkänd kreditkontroll. Vid otillfredsställande kreditvärdighet levererar vi mot förskott. Dröjsmålsränta 10% debiteras obetalda fakturor efter förfallodatum.

Transportskador

Vid eventuell transportskada måste detta anges på transportbolagets fraktkvittens vid mottagande av leverans, och därefter anmälas till Watt&Veke.

Reklamationer

Reklamationer på godset skall anmälas till Watt&Veke senast 8 dagar efter mottaget gods.

Reservation

Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Färger i katalogen är inte exakta. Mindre skillnader i design kan även förekomma. Under extrema ändringar i växelkurs och/eller priser på råmaterial förbehåller vi oss rätten att justera priser utan föregående avisering.

 

 

TERMS AND CONDITIONS - EXPORT

Validity

The prices are valid under normal conditions 15/06/15 - 31/12/15. Prices do not include VAT.

Minimum order new customers

EUR 1 000 / SEK 10 000

Delivery terms

Transportations fees for Germany, France, UK, Finland, Holland, Belgium, Luxembourg and Catalonia (Spain)::
order value < EUR 300 EUR 35
order value EUR 300-800 EUR 60
order value EUR 800-1 200 EUR 80
order value > EUR 1 200 Free delivery

Transportations fees for Norway/Denmark:
order value < SEK 3000 SEK 350
order value SEK 3 000-8 000 SEK 600
order value SEK 8 000-12 000 SEK 800
order value > SEK 12000 Free delivery

Export custom declaration cost SEK 200 will be added on all Norwegian delivereries.

For all other countries than above: Conditions are available upon request. Otherwise are all orders ex-works Nybro, Sweden.

Payment terms

Payment in advance. A reminder fee is paid at EUR 5 with an additional interest of 10% after the payment due date.

Damages during transport

In case of damage during transport, this must be stated on the delivery receipt upon receival, and then reported to Watt&Veke.

Complaints

Complaints about goods should be reported to Watt&Veke within 8 days of delivery. In the event of an order not being complete on delivery - Watt & Veke will amend the order by maximum one backorder.

Reservations

With reservations for stockouts and printing errors. The colours in the catalogue are not exact and there may be minor differences in design. We reserve the right to modify prices in case of extreme changes in currencies and/or price increase of raw materials without advance notice.